Llangynfelyn: hanes plwyf / a parish history

Cofnodir y safle hwn hanes un plwy, sef Llangynfelyn yng Nheredigion, drwy drawsgrifiadau dogfennau hanesyddol, gwreiddiol. Cynigir mynediad hawdd ac am ddim i wybodaeth am yr ardal neulltiol hwn, ac mae’n gwasanaethu hefyd fel enghraifft o’r ystod eang o ffynhonnau sydd ar gael mewn ardaloedd eraill.

Mae’r safle yn cynnwys copïau o amrywiaeth eang o gofnodion, cyhoeddwyd a heb eu cyhoeddi, yn gynnwys cyfrifiadau, cofrestrau’r plwyf, cofnodion y capel, cofnodion y degwm, mapiau’r plwyf a’r sir, a lluniau hen a chyfoesol.

This site records the history of a single parish, Llangynfelyn, in Ceredigion, through transcripts of original historical documents. It gives free and easy access to information about this particular area, but also serves as an example of the wide range of sources that are generally available for other areas.

The site contains copies of a wide range of published and unpublished records, including census records, parish registers, chapel records, tithe records, maps of the parish and county, and old and contemporary photographs.

This archive entry was last updated on 01/06/2014. Information incorrect or out-of-date?
Add an archive
Do you know a community archive that isn't in our list? Please add it.